Dịch vụ Giám định Kỹ thuật

Thử thách chính của các công ty hoạt động trong ngành thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) là phát triền và thực hiện các dự án theo kế hoạch và trong ngân sách cho phép, trong khi phải đối mặt với các thách thức về tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Khách hàng cần các đối tác toàn cầu, những người có thể làm việc với họ trong thị thường địa lý mới và phối hợp phân phối tổng thể của một dự án. Với sự gia tăng đầu tư trong thị trường năng lượng và các khu vực địa lý mới, cùng với cơ sở hạ tầng mới tại các thị trường mới nổi, các công ty EPC cần phải được cung cấp một dịch vụ toàn cầu.
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088