Dịch vụ Giám định và Kiểm tra Nhà cung cấp

Intertek cung cấp dịch giám định và kiểm tra nhà cung cấp một cách đầy đủ và toàn diện.

Những giám định viên đã được công nhận của Intertek quản lý chất lượng của các hoạt động liên quan đến trang thiết bị, nguyên vật liệu và hàng hóa. Dịch vụ kiểm tra của chúng tôi giúp đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng nghĩa vụ củ mình theo đúng yêu cầu của đơn đặt hàng và các điều khoản giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng.

Dịch vụ giám định nhà cung cấp

Những giám định viên của chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp để thực hiện hoàn tất các yêu cầu, bao gồm:

  • Xem xét quy trình hàn và trình độ của thợ hàn, để đảm bảo tuan thủ các quy tắc của khách hàng
  • Giám định hình thức, chất lượng thi công, kích thước, điều kiện bề mặt, khả năng sử dụng của những chi tiết đang lắp đặt và đã hoàn tất
  • Chứng kiến bất kỳ hay toàn bộ các thử nghiệm được yêu cầu để đảm bảo tuân thủ các quy định nghiêm ngặt ở bản thiết kế, quy trình, đặc điểm kỹ thuật đã đề ra
  • Dịch vụ giám định trước khi xuất hàng bao gồm làm sạch, sơn, đóng gói và đánh dấu thiết bị cũng như xem xét hồ sơ, tài liệu hoàn tất của nhà cung cấp
Dịch vụ kiểm tra nhà cung cấp

Việc kiểm tra tiến độ triển khai dự án của nhà cung cấp là yếu tố quan trọng cho các kế hoạch về xây dựng. Việc bàn giao thiết bị và nguyên vậy liệu đúng hạn sẽ giảm thiểu khả năng không kịp hoàn thành dự án. Chuyên gia của chung tôi thẩm định thực tế quá trình triển khai dự án tại những lộ trình đã vạch ra. Các dịch vụ bao gồm:

  • Phê chuẩn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật
  • Tiếp nhận nguyên vật liệu đang được đặt hàng
  • Lịch sản xuất
  • Giám định
  • Xác nhận ngày giao hàng
  • Những tồn đọng đã được thực hiện và hoàn thành

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088