Năng lực Nhà cung cấp

Việc quản lý các nhà cung cấp và các nhà sản xuất chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Đó là một thử thách để đảm bảo quá trình sản xuất tuân thủ những yêu cầu về tính chính xác kỹ thuật, các nguyên vật liệu được lựa chọn đúng.

Intertek cung cấp một giải pháp toàn diện đối với các dịch vụ có liên quan đến việc quản lý chất lượng giúp bạn đảm bảo rằng yêu cầu của bạn được thực hiện mộc cách chính xác bởi tất cả các nhà cung cấp. Là một nhà cung cấp hàng đầu trong dịch vụ đánh giá nhà cung cấp, dịch vụ giám định và thẩm định, Intertek có thể giúp bạn tự tin rằng khi hàng được giao đến, bạn sẽ nhận được đúng lúc và chính xác như những gì bạn đã yêu cầu.
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088