Giám định Bông sợi

Intertek cung cấp dịch vụ giám định bông sợi uy tín với kết quả giám định chính xác, khách quan và kịp thời.

Intertek, một đơn vị giám định hàng đầu trong ngành công nghiệp giám định bông sợi, đã thiết lập các tiêu chuẩn về sự tin cậy và chất lượng trong lĩnh vực giám đinh cotton. Nền tảng dịch vụ của chúng tôi là đảm bảo khách hàng luôn nhận được một kết quả giám định chính xác, khách quan và kịp thời.

Intertek Việt Nam có mặt và phục vụ tại tất cả các điểm vận chuyển hàng hóa lớn và khách hàng có thể được gửi thông báo cập nhật để giải quyết các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến vận chuyển hàng hóa của mình.

Chúng tôi luôn hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu mới nhất của khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ vượt trội và hỗ trợ cho khách hàng thông qua mạng lưới của Intertek trên toàn Việt Nam với các giám định viên được đào tạo, có kinh nghiệm và tận tâm.

Các dịch vụ được cung cấp bởi Intertek đã phát triển qua nhiều năm gồm:

  • Giám sát khối lượng
  • Giám sát giải phóng niêm, kiểm đếm
  • Giám sát xếp hàng container / xe tải
  • Giám sát lấy mẫu chất lượng và mẫu kiểm ẩm
  • Giám định tổn thất
  • Kiểm nghiệm độ hồi ẩm của bông sợi
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088