Giám định Thủy sản

Dịch vụ giám định cho hàng thủy sản và thực phẩm của Intertek giúp bạn giảm thiểu tối đa những rủi ro về chất lượng và số lượng trước khi xuất hàng.

Dich vụ giám định thủy sản và thực phẩm được chúng tôi tiến hành một cách chính xác và chuyên nghiệp dựa trên nền tảng của sự minh bạch và trung thực trong dịch vụ. Chúng tôi có đội ngũ giám định viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và thủy sản được đào tạo, nâng cao chuyên môn và kỹ năng giám định hàng năm ở trong và ngoài nước.

Với dịch vụ giám định đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17020 (mã số VIAS 003) bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng (B.O.A), dịch vụ giám định thủy sản và thực phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn giảm thiểu tối đa những sản phẩm lỗi trong sản xuất, giảm thiểu những phàn nàn hay khiếu kiện từ khách hàng, và giảm thiểu tối đa sự chậm trễ trong việc xếp hàng. Bên cạnh đó, dịch vụ giám định độc lập của Intertek còn giúp bạn bảo vệ quyền lợi kinh doanh của mình, quản lý tốt những rủi ro trong kinh doanh và đảm bảo chất lượng sản phẩm được sản xuất và phân phối đến các quốc gia theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng.

Dịch vụ giám định thủy sản và thực phẩm của chúng tôi bao gồm:

  • Giám định thành phẩm cuối cùng trước khi xuất hàng (FRI) 
  • Giám định ngẫu nhiên thành phẩm trong suốt quá trình sản xuất
  • Giám sát đóng hàng vào trong container
  • Giám định tổn thất, thiệt hại
  • Giám định tình trạng ngoại quan
  • Kiểm soát và truy vết nguồn gốc sản phẩm

Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ giám định được thiết kế riêng biệt theo yêu cầu của từng khách hàng để đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm được kiểm soát xuyên suốt từ lúc nguyên liệu được đưa vào chế biến cho đến giai đoạn thành phẩm cuối cùng.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088