Phòng thí nghiệm Hoá học của Intertek Việt Nam

Intertek Vietnam, với những nhân viên chuyên nghiệp có trách nhiệm cao, có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm làm việc tại phòng thí nghiệm, có thể cung cấp những dịch vụ kiểm nghiệm đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu trong lãnh vực kiểm nghiệm.

Năng lực thử nghiệm của Intertek Việt Nam được thừa nhận, công nhận, đáp ứng một cách chính xác các yêu cầu được đặt ra cho sản phẩm xuất khẩu đến Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, nhằm kiểm soát dư lượng các chất hóa học độc hại trong sản phẩm sau quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Các dịch vụ thử nghiệm chính của chúng tôi bao gồm:

1. Xác định dư lượng các chất vô cơ có trong sản phẩm hoàn thiện:

  • Hàm lượng Chì (Pb) trên lớp phủ
  • Hàm lượng Chì (Pb) có trong sản phẩm,
  • Hàm lượng các kim loại nặng , Cr 6+

2. Xác định dư lượng chất hữu cơ có trong sản phẩm:

  • Hàm lượng các phẩm nhuộm trong quá trình sản xuất vải sợi: AZO dye, disper – dye
  • Các hợp chất gây ung thư còn lại sau quá trình sản xuất: HCHO, Bisphenol A, Organotin., Phthalate, Cinogenic
  • REACH
  • Xác định các chất độc hại trong sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời, đồ chơi trẻ em
  • Xác định các amin thơm thôi nhiễm trong bao bì đựng thực phẩm
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088