Thử nghiệm Đồ chơi trẻ em, Đồ gỗ, Nến, Bao bì

Dịch vụ thử nghiệm của Intertek giúp đảm bảo việc tuân thủ với các yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu về kiểm nghiệm dư lượng hóa chất độc hại cũng như các yêu cầu về an toàn về cơ lý, tính bắt cháy cho đồ chơi trẻ em.

Intertek Việt Nam, với đội ngũ nhân viên tiên tiến, thiết bị thử nghiệm hiện đại, phong các làm việc chuyên nghiệp, luôn sát cánh cùng người tiêu dùng và nhà sản xuất để giảm thiểu nguy cơ rủi ro, bảo vệ lợi ích khách hàng bằng việc cung cấp các dịch vụ thử nghiệm cho đồ chơi trẻ em, đồ gỗ, nến, bao bì và các ngành hàng cứng khác.

Intertek Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm phù hợp với các quy định, với độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu cho thị trường nhập khẩu của Hoa Kỳ (CPSIA).

Intertek Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm phù hợp và tuân thủ các yêu cầu của thị trường Nhật Bản, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu đồ chơi đáp ứng yêu cầu an toàn của Hiệp hội Đồ chơi Nhật bản (JTA – Japan Toys Association) và Bộ Phúc lợi và Y tế của Nhật Bản về An toàn thực phẩm (MHWL – Ministry of Health, Labor and Welfare).

Intertek Việt Nam cung cấp dịnh vụ chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy, đáp ứng Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo QCVN 03 – Thông tư 18/2009/TT-BKHCN về sản xuất, nhập khẩu nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất và Nhập Khẩu tuân thủ Quy chuẩn Quốc gia.

Intertek Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiêm đáp ứng yêu quy định, quy chuẩn kỹ thuật về đồ chơi trẻ em cho thị trường Châu Âu nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng tại Châu Âu.

Phòng thử nghiệm Intertek Việt Nam được công nhận bởi:

  • Bộ Khoa Học và Công Nghệ - Tổng Cục Tiêu chuẩn & Đo lường Chất lượng chấp nhận Intertek Việt Nam là một trong những đơn vị được chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy cho đồ chơi nhập khẩu và sản xuất trong nước theo QCVN 03 theo quyết định số: 898/TDC-HCHQ ngày 30 tháng 05 năm 2012.
  • Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản (JTA) và Bộ Phúc lợi và Y tế của Nhật Bản về An toàn thực phẩm (MHWL) thừa nhận Intertek Việt Nam là đơn vị đủ năng lực kiểm nghiệm đồ chơi trẻ em theo chuẩn mực kỹ thuật của Nhật Bản, ngày công nhận: 9 tháng 03 năm 2012.
  • Ủy Ban Hàng Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) thừa nhận Intertek Việt Nam là phòng thí nghiệm đủ năng lực thử nghiệm theo yêu cầu của Hoa Kỳ, ngày công nhận 08 tháng 06 năm 2012.
  • Intertek Việt Nam đã được thừa nhận là phòng thí nghiệm phù hợp quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 17025.
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088