Intertek gia hạn hợp đồng với Cục Hải quan Chính phủ Philippines cho Chương trình thúc đẩy Thông quan Hàng xá và hàng rời (LPSR)

Tháng Sáu 27, 2022

Intertek - đơn vị cung cấp dịch vụ Đảm bảo Chất lượng Toàn diện hàng đầu cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới đã gia hạn hợp đồng với Ủy ban các Công ty Khảo sát Hàng hóa được công nhận, Cộng hòa Philippines để tiếp tục hỗ Chương trình thúc đẩy Thông quan Hàng xá và hàng rời xuất khẩu sang Philippines trong việc cung cấp dịch vụ kiểm tra và dịch vụ chứng nhận cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

 

Chương trình xác minh Chất lượng, Số lượng và Giá trị Tính thuế thông qua việc giám định cho các lô hàng xá và hàng rời diễn ra trước khi vận chuyển đến Philippines. Sau khi xác minh Intertek được phê duyệt để phát hành Báo cáo kiểm định tại cảng xuất khẩu cho phép các nhà nhập khẩu và xuất khẩu tiếp cận với Quy trình thông quan nâng cao và thông quan hàng hóa nhanh hơn, hiệu quả hơn.

 

Thomas Kordick, Lãnh đạo bộ phận Kinh doanh Toàn cầu, Chính phủ và Dịch vụ Thương mại, Intertek cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục làm việc với Chính phủ Philippines trong việc hỗ trợ họ với sự thành công liên tục của Chương trình Tăng cường Thông quan Hàng xá và hàng rời. Intertek đã có kinh nghiệm và chuyên môn để cung cấp cho các chính phủ, các nhà xuất khẩu và nhập khẩu một dịch vụ nhanh chóng và tuyệt vời”

 

Intertek có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ các Chương trình Kiểm tra Trước khi Vận chuyển như vậy và cũng là đơn vị tiên phong trong các Chương trình Đánh giá Sự phù hợp, với mạng lưới hơn 1.000 phòng thí nghiệm và văn phòng của chúng tôi và hơn 44.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia, cung cấp sự đảm bảo sáng tạo, riêng biệt, các Thử nghiệm, giám định và Các giải pháp chứng nhận cho các hoạt động và chuỗi cung ứng của khách hàng.

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Email:
info.vietnam.gs@intertek.com

Direct      +84 28 6297 1198

Office      +84 28 7305 1088 (extension: 641)