Chứng nhận hợp quy xuất khẩu sang Mozambique

Intertek hỗ trợ các nhà xuất khẩu sang thị trường Mozambique cho việc đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của chương trình CAP Mozambique.

Tháng Sáu 02, 2023

Intertek hỗ trợ các nhà xuất khẩu sang thị trường Mozambique cho việc đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của chương trình CAP Mozambique.

 

Văn phòng Intertek xin được thông báo rằng vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, Intertek – GTS đã chính thức ký kết hợp đồng Xác minh tính tuân thủ trước khi giao hàng được gọi là Chương trình đánh giá sự phù hợp (CAP) với Cục tiêu chuẩn Instituto Nacional de Normalização e Qualidade – Instituto Público (INNOQ, IP) của Mozambique.

 

Các nhà xuất khẩu/ nhà nhập khẩu đang giao dịch với Mozambique cần phải tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ Cộng hòa Mozambique, Chương trình đánh giá sự phù hợp (CAP) để hàng hóa của họ được thông quan. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc thông quan hàng hóa, bị phạt hoặc thậm chí các lô hàng bị trả lại.

 

Chương trình CAP Mozambique được thực thi hành bởi Chính phủ Cộng hòa Mozambique, được đại diện bởi Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Quốc gia (INNOQ,IP), để đảm bảo cho người tiêu dùng Mozambique về chất lượng và an toàn của hàng hóa nhập khẩu và tạo thuận lợi cho thương mại. 'Sản phẩm được quản lý' trong chương trình yêu cầu Giấy chứng nhận phù hợp (CoC), tại các quốc gia xuất khẩu tương ứng, việc tuân thủ các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc của Mozambique hoặc Tiêu chuẩn khu vực hoặc quốc tế đã được phê duyệt.

 

Các yêu cầu đối với CAP bao gồm:

 

  • Mọi lô hàng nhập khẩu có chứa các sản phẩm thuộc diện quản lý đều phải có CoC đi kèm. CoC chỉ có thể được cấp bởi Intertek và phải được cấp trước khi vận chuyển.
  • Giấy chứng nhận CoC là bắt buộc để đảm bảo thông quan thuận lợi cho các lô hàng tại Mozambique.
  • Chứng chỉ CoC xác nhận rằng các sản phẩm tuân thủ các quy định kỹ thuật có liên quan của Mozambique và các tiêu chuẩn đã được phê duyệt.

 

 Intertek đã được trao hợp đồng bởi Bộ Công nghiệp và Thương mại Mozambique, là Cơ quan Chứng nhận duy nhất được phép cấp Giấy chứng nhận Tuân thủ cho chương trình Mozambique.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ : info.vietnam.gs@intertek.com , office phone:  +84 28 7305 1088