Intertek (www.intertek.com)
 

Gửi email

Điện thoại

+84 28 6297 1099
 
 

Chương trình Đánh giá Hợp quy SON cho Hàng hóa xuất khẩu đến thị trường Nigeria

Tổ chức tiêu chuẩn Nigeria (SON) đã ban hành một bộ hướng dẫn đối với hàng hóa xuất khẩu tới thị trường Nigeria. Bộ hướng dẫn này được gọi là chương trình đánh giá hợp quy của tổ chức tiêu chuẩn Nigeria (SONCAP).

SONCAP giúp xác nhận tính hợp quy của tất cả hàng hóa xuất vào thị trường Nigeria, trừ một số mặt hàng được liệt kê trong danh sách sản phẩm được miễn trừ. Ngoài ra, việc tuân thủ đúng yêu cầu SONCAP còn được áp dụng vào quá trình nhập khẩu hàng hóa
Tháng 01 năm 2013, tổ chức tiêu chuẩn Nigeria (SON) đã chính thức ban hành chương trình SONCAP với một quy trình đánh giá hợp quy được sửa đổi lại hoàn chỉnh hơn. Chương trình là một bộ quy trình đánh giá và xác định tính hợp quy áp dụng cho tất cả sản phẩm nhập vào thị trường Nigeria, trừ những mặt hàng có tên trong danh sách được miễn trừ.
Những yêu cầu của SONCAP như sau:

 • Tất cả lô hàng nhập vào thị trường Nigeria, với sản phẩm thuộc danh sách có quy định cần phải đạt được chứng nhận hợp quy được cấp bởi tổ chức chứng nhận độc lập, chẳng hạn như Intertek, và cả chứng chỉ SONCAP được cấp bởi SON.
 • Phải có chứng chỉ hợp quy thì mới nhận được chứng chỉ SONCAP từ SON.
 • Chứng chỉ hợp quy (CoC) phải xác nhận được rằng hàng hóa đáp ứng đúng và đủ yêu cầu về quy định về mặt kỹ thuật của Nigeria và cả các chứng chỉ quốc tế/khu vực/hay quốc gia đã được thông qua.
 • Chứng chỉ SONCAP (SC) là chứng chỉ bắt buộc mà hải quan Nigeria sẽ sử dụng để tiến hành thủ tục thông quan hàng hóa vào thị trường này.
 • Chính quyền Nigeria sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô hàng nhập để xác định hàng hóa đó có đáp ứng và tuân thủ đúng quy định hay không.

Chứng chỉ SONCAP là nhằm mục đích đảm bảo cho quá trình thông quan của hàng hóa vào thị trường Nigeria được diễn ra suôn sẻ.
SONCAP bắt buộc với hầu hết các sản phẩm trừ những sản phẩm do tổ chức quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược phẩm quốc gia (NAFDAC) quy đinh. Ngoài những sản phẩm quy định bởi NAFDAC, những sản phẩm được miễn trừ SONCAP bao gồm:

 • Thực phẩm
 • Dược phẩm
 • Sản phẩm y tế (khác ngoài máy móc và thiết bị)
 • Hóa chất được sử dụng như nguyên liệu thô
 • Thiết bị và hàng hóa quân sự
 • Sản phẩm liên quan đến hàng không
 • Máy móc công nghiệp phục vụ sản xuất
 • Sản phẩm đã qua sử dụng (ngoài ô tô)
 • Xe đạp CDK, motorbike, ô tô cho nhà sản xuất hay lắp ráp Bonafide

Thông tin chi tiết về quy trình SONCAP và danh sách mặt hàng quy định phải có chứng nhận SONCAP được cập nhật tại www.exports2nigeria.com

Chương trình của chúng tôi gồm:

 • Dịch vụ chứng nhận SONCAP cho nhà xuất khẩu Pháp
 • Dịch vụ chứng nhận SONCAP cho nhà xuất khẩu Italy
 • Dịch vụ chứng nhận SONCAP cho nhà xuất khẩu Tây Ban Nha
 • Chương trình đánh giá hợp quy (CAP)
 • Dịch vụ chính phủ - Điều khoản và điều kiện
 • Dịch vụ cho chính phủ và các viện từ A đến Z
 • Dịch vụ cho nhà xuất khẩu tới Châu Phi

để xem Intertek có thể giúp gì được cho tổ chức của bạn Chương trình Đánh giá Hợp quy SON cho Hàng hóa xuất khẩu đến thị trường Nigeria.