Điều khoản chung và Điều kiện dịch vụ

Ngoại trừ có sự đồng ý khác bằng văn bản, tất cả công việc và dịch vụ của Intertek đều được thực hiện theo những Điều khoản chung và Điều kiện dịch vụ của Intertek. Trong trường hợp khách hàng gặp bất cứ trở ngại nào trong quá trình tải những thông tin bên dưới từ website, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được nội dung cần thiết.

Điều khoản chung và Điều kiện dịch vụ cho ngành Giám định Hàng hóa

Điều khoản chung và Điều kiện dịch vụ cho ngành Hàng tiêu dùng