Chương trình Đào tạo tại Việt Nam

Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo trực tiếp, tại hiện trường hoặc ở văn phòng Intertek.

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nguồn nhân lực là một trong những dịch vụ của Intertek Việt Nam. Trên cơ sở học đi đôi với hành chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào đạo mang tính thực tiễn và áp dụng ngay vào trong công việc của nhân viên hay cấp quản lý. Với các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc lâu năm cũng như sự hỗ trợ từ các chuyên gia huấn luyện trong tập đoàn, cùng kiến thức chuyên sâu theo từng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của quý vị, chúng tôi hân hạnh cung cấp các loại hình dịch vụ đào tạo như sau:

  • Đào tạo tại doanh nghiệp: các chương trình đào tạo theo yêu cầu được xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế doanh nghiệp đang cần thiết. Chúng tôi thiết kế và triển khai chương trình đào tạo liên quan trực tiếp tới đặc thù theo ngành nghề và nhu cầu thực tế mà doanh nghiệp cần.
  • Đào tạo tại phòng đào tạo của Intertek (hoặc địa điểm bên ngoài được thông báo trước): chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo phục vụ cho nhóm ngành công nghiệp, hiệp hội nghành quan tâm. Một số chương trình được thực nghiệm tại phòng thí nghiệm trang bị hiện đại của chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Các chương trình đào tạo hiện nay của chúng tôi gồm có:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088