Tư Vấn Sản Phẩm Quà Tặng

Sản phẩm quà tặng là gì?

Các Sản Phẩm Quà Tặng hoặc hàng Khuyến Mãi có thể là bất kì điều gì mà một Công ty dùng để quảng bá hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ (sản phẩm hoặc dịch vụ). Intertek có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng về dịch vụ này.

Bao gồm các dịch vụ:

 

  • Đánh giá nhà máy:
  • Intertek cung cấp chương trình đánh giá được thiết kế riêng dựa trên những nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.  
  • Đánh giá ý tưởng (CE)/ Đánh giá thiết kế (DE)
  • Bằng cách tích hợp tính an toàn vào trong chính giai đoạn thiết kế và tạo hình của phát triển sản phẩm quà tặng, bạn có thể giảm thiểu được sự thất bại đối với sản phẩm, chi phí làm lại, và các vấn đề liên quan đến hoãn phân phối, như hàng lỗi và thu hồi. 
  •  Nghiên cứu thử nghiệm
  •  Đánh giá trong quá trình
  •  Thử nghiệm trước sản xuất
  •  Thử nghiệm can thiệp
  •  Giải quyết vấn đề
  •  Tư vấn