Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088

TOTAL QUALITY. ASSURED.

Cùng với sự chính xác, nhanh chóng và tận tâm một cách nhất quán, Intertek với giải pháp chuyên môn Đảm bảo Chất lượng Toàn diện (Total Quality Assurance), chắp cánh khách hàng phát triển mạnh mẽ và an toàn.

Giới thiệu

Thông tin mới nhất