Tuyển dụng

Làm việc tại Intertek được xem là cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới phát triển các sản phẩm một cách an toàn được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày.

Công việc tại Intertek

Intertek là cố vấn đáng tin cậy cho các thương hiệu hàng đầu thế giới, các công ty và chính phủ đồng thời có được danh tiếng về tính chính xác, mức độ tin cậy, sự liêm chính, và trình độ kỹ thuật cao. Dịch vụ của chúng tôi cho phép chúng tôi tiếp cận đến gần mọi lĩnh vực, từ hàng dệt may, đồ chơi và điện tử cho đến sản phẩm xây dựng, dược phẩm, xăng dầu, thực phẩm, và kiểm tra giám sát hàng hóa.

Nhân viên của Intertek sẽ tạo nên sự khác biệt tại những nơi mà thành công được quyết định bởi uy tín về chất lượng, an toàn cũng như sản phẩm và quy trình sản xuất mang tính trách nhiệm với xã hội.

Hãy tham gia với đội ngũ nhân viên của Intertek chúng tôi trên toàn thế giới và làm việc với những người giỏi nhất trong công tác thử nghiệm, giám định, và chứng nhận.

Chúng tôi làm gì: Với chúng tôi, sự sáng tạo, trách nhiệm cá nhân và việc xây dựng niềm tin trong mối quan hệ của chúng tôi với đồng nghiệp và khách hàng mang giá trị rất cao. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường làm việc có năng suất, có tính hợp tác để khuyến khích mỗi nhân viên đóng góp hết mình vào các mục tiêu kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy một nền văn hóa khuyến khích nhân viên hướng tới khách hàng, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và đạt được tiềm năng cao nhất của họ. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhân viên của mình đóng góp cho các cộng đồng nơi họ sinh sống.

Chú trọng vào khách hàng: Thông qua kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật của mình, chúng tôi làm tăng thêm giá trị cho các sản phẩm, cải tiến quy trình và tăng lợi thế cạnh tranh của khách hàng. Đó là tiêu chí hoạt động của Intertek. Chúng tôi có mục tiêu phát triển các giải pháp sáng tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công của khách hàng trên thị trường toàn cầu, và quan trọng nhất, làm cho các sản phẩm và dịch vụ của họ được người tiêu dùng tín nhiệm.

Đào tạo và Phát triển: Chúng tôi khuyến khích nhân viên phát triển các kỹ năng của họ thông qua các kế hoạch phát triển tay nghề và đào tạo có tổ chức để họ có thể trưởng thành và phát triển.

Tính đa dạng: Chúng tôi là công ty đa quốc gia với hơn 43,000 nhân viên làm việc trong 1.000 phòng thí nghiệm và văn phòng tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Chúng tôi tận dụng được sức cạnh tranh từ các giá trị văn hóa của các nhân viên và các mối quan hệ trong cộng đồng nơi họ sinh sống và làm việc. Chúng tôi trân trọng những điểm mạnh của từng cá nhân và giúp họ đạt được tiềm năng của mình.

Chế độ Lương và Phúc lợi: Chúng tôi đưa ra mức lương và phúc lợi toàn diện, các kế hoạch nghỉ ngơi, và các gói phúc lợi hấp dẫn khác mang tính cạnh tranh cao ở mỗi quốc gia chúng tôi họat động.