Thực phẩm & Nông sản

Intertek bảo vệ thương hiệu và uy tín của khách hàng với hệ thống quản lý “từ nông trại đến bàn ăn” tốt hơn.

Chúng tôi hỗ trợ ngành nông sản và thực phẩm toàn cầu trong việc đảm bảo an toàn sản phẩm, cải tiến chất lượng và giảm các rủi ro liên quan đến luật định. Sở hữu thiết bị và công nghệ kỹ thuật tiên tiến, Intertek có thể cung cấp cho các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà cung cấp một dịch vụ trọn gói từ quản lý chất lượng; đánh giá an toàn và rủi ro; kiểm nghiệm và giám định; đánh giá và chứng nhận sản phẩm, kiểm soát quy trình và hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Khả năng thử nghiệm truy xuất nguồn gốc hiện đại cho phép chúng tôi chứng nhận trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này giúp cho Intertek trở thành nhà cung cấp dịch vụ độc lập duy nhất được thừa nhận bởi các nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới và là đơn vị đầu tiên được Global Halal công nhận việc chứng nhận theo tiêu chuẩn của mình.

Intertek cung cấp các giải pháp cho sản phẩm, quá trình và hệ thống chế biến thực phẩm và nông sản như sau:

Intertek là tổ chức cấp chứng nhận được công nhận trên thế giới cho các chương trình an toàn thực phẩm, bao gồm các chương trình đánh giá tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI), chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FS22000), tiêu chuẩn thực phẩm của Anh quốc (BRC), tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), và chương trình an toàn chất lượng thực phẩm (SQF). Với những đánh giá viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cũng có thể thực hiện những đánh giá toàn diện về quá trình sản xuất thực phẩm, hệ thống quản lý chất lượng, các chương trình thử nghiệm, môi trường nhà máy, kiểm soát sản phẩm và quá trình sản xuất, nhân sự và vệ sinh sản xuất.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây cho các sản phẩm tiêu dùng:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088