Intertek (www.intertek.com)
 

Chương Trình Đánh Giá Sự Phù Hợp Easypass Cho Xuất Khẩu Sang Ghana

Intertek cung cấp dịch vụ kiểm tra và chứng nhận cho các nhà xuất khẩu sản phẩm đến Ghana, theo Cơ quan Tiêu Chuẩn Ghana (GSA)

Intertek đã được Cơ quan Tiêu chuẩn Ghana (GSA) chỉ định cung cấp dịch vụ xác minh và thử nghiệm cho các nhà xuất khẩu trên toàn thế giới, cung cấp Giấy chứng nhận Phù hợp (CoC) cho các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của Chương trình EasyPASS của Ghana.

Theo Chương trình EasyPASS, các lô hàng đến Ghana sẽ yêu cầu thử nghiệm và kiểm tra theo các tiêu chuẩn Ghana hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương có thể áp dụng để có được CoC từ Cơ quan được chỉ định như Intertek. CoC là một yêu cầu bắt buộc để có được thông quan hàng hóa vào Ghana. Chương trình EasyPASS xác minh sự phù hợp của Sản phẩm bên cạnh các quy trình nhập khẩu hiện có.

Các nhà xuất khẩu xuất hàng đến Ghana với bất kỳ sản phẩm nào trong các danh mục dưới đây, từ bất kỳ Quốc gia nào, sẽ yêu cầu Giấy chứng nhận phù hợp để làm thủ tục hải quan, những lô hàng đến mà không có CoC sẽ dẫn đến sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc thông quan hàng hóa, các khoản phạt hoặc thậm chí là xuất trả hàng hóa.

Các sản phẩm thuộc Chương trình EasyPASS bao gồm: 

 • Đồ chơi, Trò chơi và Thiết bị Thể thao
 • Sản phẩm điện và điện tử
 • Sản phẩm hóa chất (trừ chất hóa học gia dụng)
 • Thiết bị cơ khí
 • Bột giấy, giấy và bìa
 • Nội thất (Vật phẩm bằng gỗ và kim loại)
 • Vật liệu xây dựng
 • Sản phẩm nhiên liệu và dầu khí
 • Dệt, các mặt hàng dệt may và đồ da bao gồm các bản in châu Phi
 • Sản phẩm thủy tinh và thủy tinh
 • Sản phẩm đã qua sử dụng hoặc đã qua sử dụng

Các nhà xuất khẩu đang xuất các sản phẩm nằm ngoài các danh mục này cũng được phép đăng ký CoC theo chương trình tự nguyện.