Kim loại và Khoáng sản

Phân tích chất lượng cao, với dịch vụ hiệu quả, độc lập và chi phí hợp lý. Phạm vi toàn cầu, có mặt ở mọi nơi.

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp ngày càng đứng trước nhiều thử thách khó khăn, Intertek hỗ trợ khách hàng của mình bằng việc cung cấp những dịch vụ chuyên môn cao, đa dạng, với những thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại và nhân viên có trình độ cao tại khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định, phân tích thử nghiệm và cố vấn cho các ngành công nghiệp mỏ, khai thác, khoáng sản.

Mạng lưới phòng thí nghiệm toàn cầu cho phép chúng tôi thực hiện các dịch vụ đa dạng về phân tích, thử nghiệm các khoáng sản, bao gồm kim loại quý, kim loại thường và các quăng thô như quặng sắt, quặng nhôm, than đá cũng như các loại hàng rời khác. Chúng tôi cũng cung cấp những dịch vụ về giám sát môi trường cũng như các kiểm định liên quan đến giao dịch về thương mại và hàng hải.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Xử lý mẫu khoáng sản
  • Phân tích kim loại quý
  • Địa hóa học trong khai thác
  • Các dịch vụ về môi trường trong ngành khoáng sản
  • Phân loại quặng
  • Dịch vụ phòng thí nghiệm tại hiện trường
  • Giám định và thử nghiệm than đá
  • Các dịch vụ tư vấn khoáng sản
  • Giám định và nghiên cứu khoáng sản
  • Cung cấp hệ thống phòng thí nghiệm tự động hóa cho ngành khoáng sản
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088