Hàng dệt may, Quần áo & Giày dép

Intertek hỗ trợ các nhà bán lẻ, các nhà sản xuất, các nhà phân phối và các nhà cung cấp trong việc kiểm định hàng dệt may, quần áo và giày dép, từ vải mẫu cho đến quần áo trẻ em.

Intertek được công nhận năng lực thử nghiệm theo nhiều tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, bao gồm những tiêu chuẩn ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn Châu Âu (EN), tiêu chuẩn GB ban hành bởi cơ quan Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC), Ủy ban tiêu chuẩn ISO và IEC quốc gia Trung Quốc, Hiệp hội Hóa và Dệt nhuộm Mỹ, tổ chức ASTM International (ASTM), Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng (CPSC), gồm cả tiêu chuẩn CPSIA mới, và Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và các tiêu chuẩn khác.

Intertek cung cấp các chương trình hội thảo liên quan đến những thông tin mới nhất về các quy định, các tiêu chuẩn sản phẩm, các yêu cầu cơ bản về dệt may, thử nghiệm dệt may, ghi nhãn hàng hóa cho khách hàng. Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi giúp phát triển và cải tiến các chương trình quản lý chất lượng, quy cách sản phẩm, giám sát và cải tiến quy trình sản xuất, cũng như cung cấp các biện pháp khắc phục cần thiết.

Trong bối cảnh các sản phẩm phần nhiều được sản xuất tại các nước đang phát triển, các dịch vụ của Intertek được cung cấp gần các cơ sở sản xuất, các văn phòng mua hàng của khách hàng, nhằm giúp khách hàng nhanh chóng đáp ứng được những thay đổi liên tục trong những quy định liên quan đến dệt may và da giầy, cũng như những tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau cho mọi loại hàng tiêu dùng:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088