Dịch vụ đánh giá tại Việt Nam

Đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hiểu và tuân thủ được các quy định, các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của pháp luật và của khách hàng.

Đánh giá có thể được sử dụng như là một công cụ để củng cố sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cung cấp những thông tin cần thiết để bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc, từ chất lượng sản phẩm đến an toàn kinh doanh. 

Bằng việc sử dụng dịch vụ đánh giá của Intertek, bạn có thể tin tưởng rằng các yêu cầu về đánh giá của doanh nghiệp sẽ được đáp ứng đầy đủ. Với một mạng lưới hơn 100 chuyên gia đánh giá, chúng tôi đảm bảo cung cấp các giải pháp đánh giá tiên tiến và thích hợp với mọi yêu cầu của bạn.

Các dịch vụ đánh giá của chúng tôi bao gồm:

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088