Cố vấn

Intertek không chỉ giúp bạn tuân thủ với các quy định bắt buộc, mà còn giúp bạn tạo dựng lợi thế cạnh tranh bằng việc cải tiến công việc kinh doanh cũng như chuỗi cung ứng của bạn trong ngắn hạn và dài hạn.

Các nhà bán lẻ, các nhà sản xuất thiết bị và các nhà phân phối luôn hy vọng các nhà cung cấp của mình không chỉ đáp ứng các tiêu chí về tài chính và kỹ thuật, mà còn tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và đạo đức mà khách hàng và các nhà đầu tư của họ kỳ vọng. Intertek có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong việc đánh giá, theo dõi khả năng và hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn về chất lượng, lao động và môi trường, về an toàn, an ninh cũng như các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến khách hàng trên phương diện là Người mua.

Mạng lưới những chuyên gia tư vấn toàn cầu của chúng tôi, với chuyên môn về kỹ thuật, khoa học, quy định pháp luật, khả năng quản lý dự án, có thể triển khai những chiến lược tuân thủ phù hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng, sản phẩm, quá trình sản xuất, chuỗi cung ứng cũng như nhận diện các rủi ro trong công việc kinh doanh của bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra những chuẩn mực dựa trên những tiêu chuẩn ngành  được quốc tế công nhận cho những hoạt động của công ty và chuỗi cung ứng của bạn; giúp tổ chức của bạn xác định những mặt cần cải thiện.

Từ quá trình thiết kế sản phẩm cho đến quá trình sản xuất, phân phối và bán lẻ, Intertek giúp bạn tuân thủ với các quy định của luật pháp, các yêu cầu về tính năng và mức độ an toàn, qua đó giúp bạn quản lý công việc kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và phân tích
 • Trách nhiệm xã hội (CSR)
 • Dịch vụ tư vấn thử nghiệm ăn mòn
 • Dịch vụ tư vấn công nghiệp năng lượng
 • Giải pháp đánh giá tác động môi trường
 • Tư vấn và lập chiến lượng môi trường và sức khỏe
 • Tư vấn, đánh giá và so sánh phòng thí nghiệm
 • Dịch vụ làm chứng chuyên gia cho ngành công nghiệp dầu và hóa dầu
 • Dịch vụ tư vấn khoáng sản
 • Dịch vụ tư vấn công nghiệp hóa dầu
 • Dịch vụ tư vấn lọc dầu
 • Tư vấn dược phẩm
 • Dịch vụ tư vấn quy định chất dẻo
 • Thử nghiệm và tư vấn an toàn cho quy trình và bụi.
 • Đánh giá & Quản lý rủi ro sản phẩm
 • Dịch vụ tư vấn REACH
 • Tư vấn các quy định về an toàn thực phẩm
 • Hỗ trợ và tư vấn luật
 • Dịch vụ tư vấn về các chất bị hạn chế
 • Nhà cung cấp thông minh
 • An ninh chuỗi cung ứng
 • Tư vấn độc chất học cho các ngành công nghiệp y khoa và dược phẩm 
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088