Đánh giá

Đánh giá giúp đảm bảo sự tuân thủ của doanh nghiệp với các quy định của thị trường và luật pháp.

Đánh giá được coi là một công cụ trong việc phát triển công việc kinh doanh của bạn, cung cấp những thông tin cần thiết để bạn ra những quyết định kinh doanh đúng đắn trong mọi tình huống, từ chất lượng sản phẩm cho đến an ninh kinh doanh.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ thẩm tra sản phẩm, các quá trình sản xuất và họat động của Intertek, bạn có thể tin tưởng rằng uy tín của doanh nghiệp được chăm sóc rất cẩn thận. Hệ thống hơn 1000 đánh giá viên chuyên nghiệp trên toàn cầu của chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đánh giá sáng tạo, phù hợp cho bạn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào bạn cần.  Các dịch vụ đánh giá của chúng tôi bao gồm:

Dịch vụ theo yêu cầu

Dịch vụ theo ngành công nghiệp

  • Hàng không
  • Ô tô
  • Hàng tiêu dùng
  • Mỹ phẩm
  • An toàn thực phẩm
  • Xăng dầu
  • Y tế
  • Dược phẩm
  • Dệt may, quần áo và giày dép
  • Đồ chơi, trò chơi và hàng tiêu dùng khác (VD: gốm sứ, mây tre đan, giấy vở…)

Công việc kinh doanh của bạn và của Intertek đều không có giới hạn. Bất cứ nơi nào bạn đến, Intertek đều có văn phòng với những đánh giá viên  giỏi nghề, thông thạo ngôn ngữ, quen thuộc với văn hóa và hiểu biết luật pháp địa phương sẵn sàng phục vụ bạn.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088