Tìm kiếm nguồn cung

Với việc khuyến khích tìm kiếm nguồn cung, Intertek giúp khách hàng đi đầu trong việc thương mại hóa, giảm chi phí cố định, hiệu quả hoá các biến phí, làm giảm nhu cầu vốn đầu tư và tăng lợi nhuận.

Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất hỗ trợ khách hàng liên hệ với các chuyên gia của phòng thử nghiệm, kiểm định, đánh giá và chứng nhận hệ thống của Intertek trên toàn cầu ngay khi khách hàng có nhu cầu.

Chúng tôi giúp khách hàng tìm kiếm nguồn cung bên ngoài về dịch vụ, đội ngũ hỗ trợ, các chức năng, các đơn vị  quan trọng cho hoạt động của khách hàng nhưng không nhất thiết phải sử dụng nguồi lực nội bộ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng ở địa phương và trên toàn cầu. Các chuyên gia của Intertek với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm nguồn cung sẽ giúp khách hàng chuẩn mực nhu cầu và mục tiêu của mình, đồng thời quyết định nếu tìm kiếm nguồn cung là một lựa chọn tối ưu cho khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Trách nhiệm xã hội
  • Thực phẩm & Nông sản
  • Đánh giá và quản lý rủi ro sản phẩm
  • Đồng cung cấp chất lượng
  • Thông tin nhà cung cấp
Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088