Đánh giá và Quản lý rủi ro

Intertek tin rằng rủi ro sản phẩm và hành vi của con người là có thể đoán trước. Chúng tôi hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định cùng với phân tích và tài liệu hỗ trợ bằng sự đánh giá các nguy cơ rủi ro một cách toàn diện.

Thông qua việc phát hiện và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn trong giai đoạn ý tưởng và thiết kế, Intertek RAM sẽ giúp bạn thiết lập các hoạt động nhằm ngăn ngừa sự thu hồi sản phẩm mà từ đó có thể bảo vệ hình ảnh thương hiệu cũng như hồ sơ của quí công ty.

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm những kĩ sư về an toàn, các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu có tay nghề cao.

Intertek RAM, là đối tác đáng tin cậy khi bạn gặp phải những thách thức với các giải pháp như sau: 

  • Dữ liệu về chấn thương/ tử vong/ thu hồi:
    Intertek sử dụng dữ liệu về chấn thương và tử vong để hiểu rõ hơn về xu hướng chấn thương. Từ các dữ liệu ghi chép, Intertek sẽ phân tích những khiếu nại từ khách hàng, sản phẩm bị thu hồi, lịch sử chấn thương và tử vong nhằm ngăn ngừa những lỗi đã xảy ra trong quá khứ.  
  • Nhân Tố Con Người:
    Các nhân tố con người nghiên cứu sự tương tác vật lí của người tiêu dùng và một sản phẩm. Khi sự tương tác được được thấu hiểu, các loại nguy cơ và mức độ nghiêm trọng đối với sản phẩm có thể được xác định.
  • Sử dụng trước:
    Sử dụng trước là để dự đoán những cách thức mà người tiêu dùng có thể sử dụng đối với sản phẩm. Các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi sẽ thực hiện việc đánh giá và quan sát nhằm xác định phương pháp mà các nhóm người tiêu dùng ở những lứa tuổi khác nhau sẽ sử dụng theo các cách dự đoán trước. 

Intertek cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm đào tạo chuyên sâu, cố vấn, cung cấp giải pháp đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng và thị trường.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088