Đảm bảo Quản lí Hóa chất

Mặc dù hóa chất đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn, việc dùng hóa chất độc hại hay các chất bị hạn chế có thể gây tác động có hại đến sức khỏe con người và môi trường. Với các luật lệ và hạn chế chặt chẽ hơn của các quốc giá khác nhau đối với các hóa chất độc hại, nhiều áp lực đặt lên các thương hiệu và nhà sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn về hóa học để giảm thiểu sự tổn thất và thu hồi đối với sản phẩm của mình.

Các chuyên gia của Intertek cung cấp một phân tích toàn diện dựa trên các thành phần hóa học của nguyên liệu thô hoặc thành phẩm nhằm giúp giảm thiểu các tổn thương hóa học tiềm năng đối với cơ thể con người và môi trường. Bằng cách đánh giá nguyên liệu thô, bạn có thể tránh được việc sử dụng hóa chất độc hại hoặc bị hạn chế cũng như đảm bảo rằng các nguyên liệu đang tuân thủ các yêu cầu quy định trước khi đi vào sản xuất.  

Thông qua các quy trình sản xuất, giám sát các công đoạn sản xuất cùng với các đánh giá cụ thể sẽ giúp bạn tìm ra bất kì ô nhiễm hóa chất nào nhằm đảm bảo tính an toàn và chất lượng cho sản phẩm thành phẩm của mình.

Cùng với dịch vụ tư vấn và quản lí hóa chất của Intertek trong chuỗi cung ứng của bạn, bạn có thể chủ động quản lí quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến hóa chất.  Điều này có thể giúp bạn bảo vệ người tiêu dùng, người lao động, công nhân, môi trường và cả thương hiệu của chính bạn.

 

  •  Giám sát sản xuất
  •  Quản lí các chất bị hạn chế
  •  Phân tích lỗi