Đánh Giá Rủi Ro Sản Phẩm

Rủi ro đến từ nhiều hình thức, kiểu dạng và kích thước. Nó cũng quan trọng trong việc tìm ra những rủi ro vốn có để xác nhận sự an toàn của sản phẩm.

Cách tiếp cận của bạn để quản lý rủi ro và cách bạn giảm thiểu rủi ro sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Giám sát rủi ro và đặt nền tảng cho sự thành công.

Bộ sưu tập của trí thông minh rất đơn giản

Xác định những rủi ro tiềm năng trong sản phẩm của bạn và học cách như thế nào để quản lý những rủi ro, đó là những điều dễ dàng và hiệu quả hơn những gì bạn mong đợi.
Việc kiểm tra đánh giá rộng rãi sẽ cho bạn biết về xác suất rủi ro và mức độ nghiêm trọng của sản phẩm. Sử dụng nguồn dữ liệu đan xen về chấn thương& tử vong của chúng tôi cùng với những đánh giá về Sử dụng trước và Nhân tố con người, chúng tôi giới thiệu một báo cáo toàn diện về các mức độ rủi ro liên quan đến các sản phẩm được chỉ định của bạn.

Phương pháp của chúng tôi là tối ưu

Với việc truy cập vào dữ liệu phòng cấp cứu & giấy chứng tử khi chúng áp dụng cho sản phẩm của bạn hoặc danh mục của sản phẩm. Chúng tôi có thể dự đoán được, ngoài mục đích sử dụng thì người tiêu dùng tương tác với sản phẩm của bạn như thế nào. Chúng tôi cũng nghiên cứu và có hiểu biết sâu sắc về các trang trí vật lý của sản phẩm cũng như đặc điểm về người tiêu dùng của bạn.

Bạn có những tài liệu làm bằng chứng chứng minh cho sự tích cực. Chúng tôi giúp bạn loại trừ tính bất ổn định và mở đường cho sự thành công của bạn trên thương trường.

Intertek RAM cung cấp phương pháp tiết kiệm thời gian hợp lí trong việc đánh giá rủi ro sản phẩm. Tìm ra những rủi ro tiềm ẩn ngay từ những ngày đầu nhằm cho phép bạn tập trung vào sự hiệu quả, đầu tư một cách khôn ngoan và xác thực tính an toàn trên các sản phẩm của bạn.