Đào tạo về An toàn Sản Phẩm

Với sự phát triển của các tiêu chuẩn, quy định về an toàn sản phẩm, và sự chú trọng của người tiêu dùng ngày càng cao về an toàn của sản phẩm. Các thương hiệu hàng tiêu dùng và nhà cung cấp đang chú trọng hơn đến sự liên tục tuân thủ của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn liên quan đến an toàn. Việc thử nghiệm trước khi đi vào sản xuất hàng loạt đã không thể đáp ứng được các yêu cầu, do đó giảm thiểu các nguy cơ về an toàn trở nên cần thiết để giữ cho chất lượng sản phẩm được nhất quán.

Ở Intertek, chúng tôi tin rằng rủi ro và cách sử dụng  trước của sản phẩm là có thể đoán trước. Kiến thức an toàn cần thiết này có thể biến đổi cơ bản việc kinh doanh của bạn và làm tăng lợi thế cạnh tranh của bạn trên thị trường. Những điều bạn biết càng nhiều hoặc có thể học, bạn càng có thể áp dụng nhiều vào sản phẩm và làm tăng lợi thế của bạn trên thương trường. Một số thách thức cơ bản mà các doanh nghiệp có thể gặp phải như:

An toàn, một sự hiện thực hóa của rủi ro

  • Làm sao để  xác định được an toàn cần thiết?
  • Làm sao để giảm thiểu rủi ro và xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến?

Thực hiện Quy Trình An Toàn và Tạo Lợi Thế Cạnh Tranh

  • Làm sao để tích hợp thành công rủi ro vào trong qui trình và phát triển sản phẩm?
  • Làm sao để thiết kế ra sản phẩm an toàn nhất có thể và thực hiện Phân Tích Nguy Cơ Thiết Kế?
  • Nơi bạn có được kiến thức cần thiết để làm tăng sự tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm của bạn?
  • Làm sao để ghi chép an toàn của bạn tạo được một lợi thế cạnh tranh trong ngành?
Đào Tạo An Toàn Sản Phẩm phù hợp với tất cả những ai tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm được tiêu thụ bởi công chúng. Khóa đào tạo  này cung cấp phân tích và hiểu biết các vấn đề an toàn sản phẩm tiêu dùng quan trọng mà các nhà thiết kế và nhà sản xuất phải đối mặt hàng ngày. Đồng thời cung cấp thông tin chi tiết như cách phát hiện mối quan tâm về an toàn và phát triển các giải pháp chi phí hiệu quả nhằm giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn.