iRisk

Rủi ro đến từ tất cả các hình dạng và kích cỡ, nó cũng quan trọng để xác định những rủi ro bởi đó là để xác nhận tính an toàn của sản phẩm. Sau tất cả, công ty, thương hiệu của bạn phụ thuộc vào nó.

Một kiểm tra đánh giá toàn diện xác định xác suất và mức độ rủi ro cho sản phẩm của bạn.  Bằng việc tích hợp dữ liệu Chấn Thương và Tử Vong với những đánh giá về Dự Kiến Sử Dụng và Yếu Tố Con Người, chúng tôi đưa ra một báo cáo chi tiết về các mức độ rủi ro liên quan đến sản phẩm cụ thể của bạn.

Các chuyên gia về an tòan của Intertek sẽ truy cập vào hồ sơ phòng cấp cứu  và giấy chứng tử khi họ áp dụng cho danh mục của bạn. Những dữ liệu này có thể giúp ích cho việc dự đoán người tiêu dùng sẽ tương tác với sản phẩm của bạn như thế nào, vượt ra ngoài mục đích sử dụng của nó.  Trang trí vật lí đối với sản phẩm cũng như đặc điểm giải phẫu của người tiêu dùng của bạn cũng sẽ được nghiên cứu.

Tất cả là để mang đến cho bạn một sự hiểu biết sâu sắc về sản phẩm của bạn. Cho dù đó là xác định rủi ro hay xác thực tính an toàn, bạn sẽ đi với chuyên gia thông thái mà bạn cần để quản lí hiệu quả toàn bộ dòng sản phẩm của mình.