Nâng Cao Quản Lí Chất Lượng

Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp phải luôn đấu tranh để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhiều nhu cầu từ khách hàng. Những sản phẩm lỗi sẽ làm hỏng doanh thu bán hàng và mang lại hiệu ứng xấu cho danh tiếng của doanh nghiệp

Dịch vụ tăng cường quản lí chất lượng (QME) của chúng tôi sẽ giúp giảm thiểu hàng lỗi và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn. Intertek sẽ sử dụng những công cụ quản lí chất lượng dưới đây để cải tiến các quy trình kinh doanh và hỗ trợ bạn sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao.

Công cụ quản lí chất lượng của chúng tôi bao gồm:

 

  • Kế hoạch sản xuất chất lượng tiên tiến (APQP)
  • Phân tích hiệu ứng và cách thức lỗi tiềm năng (FMEA) 
  • Phân tích hệ thống đo lường (MSA) 
  • Quy trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP) 
  • Kiểm soát quy trình thống kê (SPC) 
  • Kế hoạch kiểm soát sản xuất (PCP)
  • Đánh giá quy trình sản xuất (MPA)
  • Kiểm tra lấy mẫu sản phẩm (PSI)
  • Sản xuất Lean (LP) 
  • Quản lí chất lượng nhà cung ứng (SQM)