Phân tích dòng lưu lượng (RFA)

Trên thị trường mang tính cạnh tranh ngày nay, các thương hiệu và nhà bán lẻ luôn phải nhận thức được hiệu quả kinh doanh của họ và thực hiện cải tiến liên tục. Khi xảy ra các vấn đề tiêu cực như tiêu thụ giảm đáng kể, chỉ số hàng lỗi tăng hay nhận được nhiều khiếu nại từ khách hàng. Các công ty cần lập tức tìm ra nguyên nhân và cố gắng giải quyết các vấn đề hiện tại.

Phân tích dòng lưu lượng (RFA) sẽ giúp xem xét hoạt động kinh doanh của bạn từ giai đoạn phát triển thiết kế cho đến khâu phân phối cuối cùng. Đội ngũ quản lí chất lượng của chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân cốt lõi của những vấn đề tiêu cực đó và cung cấp cho  khách hàng kế hoạch hành động khắc phục.

 

Lợi ích của Phân tích dòng lưu lượng (RFA)

  • Thời gian tiếp thị để nâng cấp sản phẩm nhanh hơn 
  • Thực hiện hành động khắc phục kịp thời
  • Kiểm tra lại toàn bộ các bước để đưa ra các quyết định trong tương lai
  • Tỷ lệ hàng lỗi thấp
  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng
  • Áp dụng thực tiễn cải tiến liên tục trong hoạt động  kinh doanh của bạn