Phân tích khoảng trống

Phân tích khoảng trống (GA) nhằm mục đích xác định những điểm mạnh và điểm yếu trong hiệu suất hiện tại của công ty bạn để cung cấp các kiến nghị cho việc cải tiến.

Đội ngũ tư vấn chất lượng của chúng tôi sẽ đánh giá năng lực đảm bảo chất lượng của công ty bạn và so sánh với tình hình hiện tại. Những  phân tích chuyên sâu này sẽ giúp bạn hiểu được khoảng cách giữa hiệu suất thực tế và tiềm năng của công ty bạn đồng thời cho phép bạn đưa ra các quyết định và cải tiến sáng suốt. Dịch vụ Phân Tích Khoảng Trống này sẽ xem xét dựa trên hoạt động kinh doanh và quy trình sản xuất của công ty bạn.

Các chuyên gia của Intertek cũng sẽ cung cấp các giải pháp cải tiến như công  nghệ thay thế, quy trình, điểm tích hợp, công nghệ ứng dụng trực tuyến, mô hình truyền thông và quản lí rủi ro.