Xác minh trong quá trình sản xuất (DPV)

Nếu bạn muốn loại trừ các vấn đề về thu hồi và chất lượng đối với sản phẩm của mình, việc lấy mẫu ngẫu nhiên trước khi phân phối là chưa đủ. DPV cung cấp kiểm soát quy trình sản xuất, điều mà cho phép bạn thực hiện các hành động khắc phục kịp thời trong toàn bộ trình sản xuất. Như vậy, chi phí có thể được giảm thông qua cải thiện hiệu quả sản xuất và những rủi ro về việc thu hồi cũng có thể được giảm thiểu.

Thông qua xác minh nghiêm ngặt từng công đoạn của quy trình sản xuất, chất lượng của thành phẩm có thể được đảm bảo để giúp các nhà sản xuất và người mua giảm thiểu rủi ro về thu hồi hay hàng lỗi sau khi đưa ra thị trường. Các chuyên gia quản lí chất lượng của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn kiểm tra quy trình sản xuất bằng việc cung cấp các dịch vụ giám sát khác nhau, bao gồm kiểm soát quy trình sản xuất của của nhà sản xuất, quản lí nhà thầu phụ, kiểm tra dây chuyền sản xuất, kiểm soát quy trình làm lại/ sửa chữa và theo dõi CAP.

Lợi ích của việc áp dụng DPV

  • Xác minh tại chỗ việc kiểm soát sản xuất đối với mỗi lô hàng cụ thể.
  • Đạt được sự tin tưởng rằng những hình thức kiểm soát đúng đắn đã được đặt ra và đang tuân theo.
  • Xác định cơ hội cải tiến
  • Đảm bảo được hiểu về các yêu cầu sản phẩm và khác hàng.
  • Đảm bảo các sản phẩm thử nghiệm được thực hiện dựa theo kế hoạch.
  • Xác thực các cải tiến được lập tài liệu đang được thực hiện hiệu quả.
  • Thu thập những kết quả thử nghiệm đầu tiên từ dây chuyền sản xuất của nhà máy/ trong nội bộ phòng thí nghiệm.
  • Giảm thiểu các rủi ro kinh doanh và chi phí thông qua các hành động hiệu chỉnh và cải thiện kịp thời.