Chứng nhận Hệ thống

Với sự tinh thông và thấm nhuần các tiêu chuẩn, Intertek cung cấp kết quả của dịch vụ thẩm tra đã được phê chuẩn đáp ứng được từng nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống quản lý của khách hàng không gói gọn trong sổ tay thực hành hay chứng chỉ. Đó là công cụ đắc lực giúp khách hàng xây dựng tầm nhìn cho toàn bộ quá trình hoạt động, nguồn lực và mục tiêu phát triển của tổ chức. Dựa trên nguồn thông tin xác thực và đúng lúc, khách hàng có thể đưa ra đường hướng phát triển vững vàng.

Intertek không chỉ chứng nhận tiêu chuẩn, chúng tôi cung cấp các công cụ cần thiết để đánh giá và phát triển hoạt động kinh doanh của khách hàng.  Đánh giá viên của Intertek căn cứ vào quá trình hoạt động, tập trung giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

Dịch vụ đánh giá và chứng nhận của chúng tôi bao gồm:

 • Hệ thống ISO 9001
 • Đánh giá tác động môi trường và hệ thống ISO 14001
 • Chứng nhận OHSAS 18001
 • Trách nhiệm xã hội
 • Đánh giá bên thứ hai
 • Hệ thống quản lý tích hợp
 • Đào tạo quản lý hệ thống

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong các ngành:

 • Hàng không
 • Ô tô
 • Hóa mỹ phẩm
 • An toàn thực phẩm
 • Công nghệ thông tin
 • Y tế
 • Đóng gói sản phẩm
 • Và các ngành công nghiệp khác…

Bằng việc chia sẻ phương thức thực hành tốt nhất và yêu cầu mới từ thị trường để đánh giá hoạt động của khách hàng so với mục tiêu đề ra, Intertek tận tâm giúp khách hàng đẩy mạnh một nền văn hóa phát triển bền vững và liên tục. Đồng hành cùng chúng tôi để được hỗ trợ và đạt được quá trình kinh doanh bền vững.

Bạn cần được hỗ trợ? +84 28 7305 1088
 

Bạn cần được hỗ trợ?

+84 28 7305 1088
VN:
+84 28 7305 1088