Đào tạo

Theo yêu cầu của khách hàng, Intertek cung cấp các chương trình đào tạo trực tiếp, tại hiện trường hoặc ở văn phòng Intertek trên toàn cầu.

Từ lúc thành lập, chúng tôi luôn đi đầu trong việc phát triển tuân thủ những quy định của quốc tế và nội địa, yêu cầu của khách hàng và luật định, thực hành tốt về sản xuất. Đội ngũ chuyên gia của Intertek giúp các cán bộ chủ chốt, nhà quản lý và nhà cung cấp của khách hàng cập nhật liên tục các vấn đề tuân thủ trọng tâm, kỹ thuật chuyên môn và hơn thế nữa.

Chúng tôi chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình thông qua các chương trình đào tạo được thực hiện trên phạm vi rộng, giúp khách hàng và chuỗi cung ứng của họ nắm vững các yêu cầu pháp lý, cải tiến quy trình kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng.

Hãy cập nhật thường xuyên các khóa đào tạo của chúng tôi trong năm 2018.