Intertek (www.intertek.com)
 

Chứng nhận sự phù hợp trước khi xuất hàng cho thị trường Kurdistan

Chương trình đánh giá sự phù hợp cho hàng hóa cho việc xuất khẩu (CBCA) vào thị trường Kurdistan

Việc thương mại của các nhà xuất khẩu/ nhập khẩu hàng vào khu vực Kurdistan cần phải phù hợp theo yêu cầu theo chương trình Đánh giá sự phù hợp cho hàng hóa, trong đó việc yêu cầu Chứng nhận sự phù hợp (COC) là bắt buộc cho mục đích thông quan hàng hóa tại Cảng đến. Việc áp dụng không đúng sẽ dẫn tới chậm trễ cho việc thông quan hàng hóa, xử phạt, hoặc thậm chí hàng hóa sẽ bị trả lại.

 

Chương trình CBCA tập trung chủ yếu cho sự an toàn và tiêu chuẩn chất lượng được bảo đảm cho người tiêu dùng Kurdistan, với việc bảo đảm an toàn chất lượng hàng nhập khẩu và giúp bảo vệ môi trường.

 

Chương trình CBCA xác nhận sự phù hợp cho hàng hóa được nhập vào khu vực Kurdistan.

 

Intertek đã được chỉ định là đơn vị Chứng nhận duy nhất được công nhận cho việc cấp Chứng nhận sự phù hợp đối với hàng hóa được quy định cho việc xuất khẩu vào khu vực Kurdistan

 

Quy trình đánh giá cho việc cấp COC bao gồm:

  • Kiểm tra chứng từ lô hàng được cung cấp ban đầu
  • Kiểm tra sự phù hợp nhãn mác
  • Đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm
  • Đánh giá các sản phẩm được kiểm định so với lô hàng và/hoặc các chứng từ giao dịch

 

Sự phù hợp với các tiêu chuẩn Kurdistan hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương sẽ được cấp COC trước khi xuất hàng.